Welkom

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere (SOV) werd in 1972 geboren als Derde Wereldgroep, gevormd door een vijftal enthousiaste vrijwilligers die zich sterk maakten voor een evenwichtiger verdeling van welvaart (geld en goederen) en welzijn (gezondheid en scholing) in de wereld.

Sinds 1993 werkt de groep (gemiddeld zo’n 25 denkers en doeners) samen met partners in diverse landen. Met het oog daarop is de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere in het leven geroepen. Op deze website stellen we onze partners – waarmee we intensieve persoonlijke contacten onderhouden – en de door hen behartigde (deel)projecten aan u voor.

Dankzij de duurzame relatie en de directe verbindingslijnen met onze partners is het zeker dat bijeengebracht geld voor 100% “terecht komt”.

Donateurs

Personen, maar ook organisaties, kunnen ons werk steunen met een financiële bijdrage. Er zijn kerkgemeenschappen die een bepaalde collecte voor één van onze doelen willen bestemmen. Er zijn organisaties die ons met een eenmalige bijdrage steunen en er zijn mensen die ons maandelijks of jaarlijks met een bepaald bedrag steunen. U ziet, er zijn vele mogelijkheden.
Donateurs krijgen ons jaarverslag en worden op een speciale middag ook geïnformeerd over onze projecten. We vinden het prettig om een persoonlijk contact met hen te onderhouden. U kunt zich via een formulier aanmelden als donateur.

Ons bankrekeningnummer is: NL96 RABO 0365 2140 94