Stichting Buganala

www. buganala.nu

Stichting Buganala heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kinderen en jong volwassenen in Gambia, West Afrika, hun familie en mensen in hun leefomgeving, door middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. 

In Njaba Kunda, een dorpje op de noordoever, komen dagelijks tientallen kleuters naar school.  
Door sponsoring van Stichting Buganala zijn in 2010 de lokalen voor de Nursery school gerenoveerd, zijn toiletgroepen gebouwd en zijn de lokalen voorzien van nieuwe meubels. 
In 2013 is de waterleiding van het dorp doorgetrokken naar de school, zodat er drinkwater is voor de kinderen en water voor de tuin en het schoonhouden van de toiletten.  

Helaas is onlangs de kleuterleerkracht naar de zuidoever verhuisd en sindsdien brengen de kleuters hun dag wachtend af en worden af en toe toegesproken door de schoolconciërge. Er is geen vervangende leerkracht aanwezig. Het is moeilijk iemand te vinden, omdat er te weinig leerkrachten zijn en de meesten van hen niet willen werken op de arme en verlaten noordoever. Wellicht dat het mogelijk is om een inwoner van het dorp op te leiden tot leerkracht. De kans dat hij of zij vertrekt is klein door de verbondenheid  aan de dorpsgemeenschap. 

De schooldirecteur heeft goede ideeën en de gedrevenheid om de school verder in ontwikkeling te brengen. Hij kan het echter (nog) niet waarmaken binnen de omstandigheden waarin de school verkeert. 

Stichting Buganala wil zich blijven inzetten voor de continuïteit van de Nursery school door: 

 • Een leerkracht op te leiden.
 • De school te voorzien van adequate materialen (kleuter speel-leermaterialen).  
 • De kleuters een dagelijkse eenvoudige maaltijd te verschaffen (ze moeten vaak grote afstanden lopen zonder thuis gegeten te hebben).  

                                                                                                                                                                                            De kosten die hiermee gemoeid zijn: 

 • Een leerkracht opleiden  €800,-  
 • Speel- leermaterialen €1000,-               

                                                                                                                                                                                            De SOV heeft besloten een eenmalige gift VAN € 1800,- aan deze stichting te doen voor de opleiding van een leerkracht en de aanschaf van spel- en leermateriaal voor de Njaba Kunda Nursery School. 

 

 

Belo Horizonte is samen met São Paulo en Rio de Janeiro één van de grotere steden in Brazilië met veel kansarme jongeren. Jongeren die op straat leven, jongeren die in een favela (sloppenwijk) wonen en jongeren die drugs dealen. Het leven voor deze jongeren is vrij uitzichtloos. Er wordt niet gekeken naar mogelijkheden en kansen, maar het wordt algemeen geaccepteerd dat hun leven zinloos is. De organisatie Jeugd met een Opdracht heeft een aantal huizen en projecten vooral gericht op deze doelgroep om jongens en meisjes kansen te geven om normale normen en waarden te leren, te werken aan hun zelfvertrouwen en te leren dat er buitenom het leven dat ze leiden een mogelijkheid is om te kiezen en werken aan een ander/beter leven.

Waaruit bestaat het werk van de familie Ruijsink:

 • Straatwerk. Regelmatig worden straatjongens bezocht en wordt tijd met ze gespendeerd, met als doel om ze weer terug thuis bij familie te krijgen.
 • Huisbezoek/ambulante hulpverlening. Ex-straatjongens worden bezocht om te kijken waar ze eventueel nog hulp bij nodig hebben.
 • Terugkomweekends. Deze weekenden worden georganiseerd voor jongens die het thuis goed doen.
 • Familiedagen/vader/moederdagen.
 • Gevangenisbezoek. Het geven van Engelse les aan door de politie opgepakte jongeren.
 • Begeleiden van alleenstaande tienermoeders bij het vinden van woonruimte en werk.

                                                                                                                                                                                  Daarnaast zijn er een aantal werkzaamheden die nodig zijn om de organisatie goed te laten functioneren, zoals de boekhouding, onderhoud van het huis en communicatie.

 

 

Jeugd met een Opdracht

Jeugd met een Opdracht ondersteunt al jaren het werk in Belo Horizonte in Brazilië. Anne en Geke Ruijsink vertrokken met hun gezin naar Brazilie om daar ontwikkelingswerk te gaan verrichten.

Stichting ter Bevordering van de Bijenteelt in Noord-Uganda

Opgericht door Piet de Meester (van voorheen Imkerij Poppendamme), Theo Sinke (bekend van de Rabobank) en Ko Poppe (bekende Veerenaar); mensen die zich betrokken voelen bij de ongelijkheid in de wereld.

De bijenteelt in Noord-Uganda is nog voornamelijk traditioneel. Men houdt de bijen in gevlochten korven of in holle boomstammen waar gedurende het seizoen weinig zorg aan wordt besteed. Op het moment van oogsten worden de volken met veel rook behandeld, wat vaak leidt tot de dood of het vertrek van het volk. De geoogste honing is vaak verontreinigd door asresten en heeft een duidelijke rooksmaak. Er is in Uganda een tekort aan bijenvolken, de honingoogst blijft ver achter bij de vraag. The Ugandan Beekeepers Association schat dat er jaarlijks in heel Uganda 500-800 ton honing wordt geproduceerd, terwijl de markt het tienvoudige zou kunnen verwerken. Het oogsten en verwerken van bijenwas en propolis staat in de kinderschoenen.

Een beperkt aantal bijenhouders in Noord Uganda werkt met de Kenian Top Bar Hive (KTB). Deze kast met losse raampjes biedt de mogelijkheid om het traditionele ‘honing jagen’ om te zetten in een duurzame vorm van bijenteelt. De KTB wordt door de Beekeepers Association geleverd voor ongeveer €15,00.

De stichting zoekt samenwerking met coöperaties en samenwerkingsverbanden van bijenhouders/boeren en geeft daarbij adviezen over:

 • het opzetten van een model bijenstand
 • het verzorgen van bijenvolken gedurende het hele jaar
 • de overgang van boomstamkorven naar kasten met losse raampjes
 • het oogsten en verwerken van propolis, bijenwas en stuifmeel
 • de inrichting van een werkplaats en winkel
 • het opzetten van een netwerk van winkels /verkooppunten die in consignatie bijenteelt producten aanbieden

                                                                                                                                                                                        Naast kennisoverdracht biedt de stichting ook (beperkt) financiële ondersteuning.

De SOV doneerde € 1000,-. Daarvan worden imkeroveralls, handschoenen, rubberlaarzen en berokers aangeschaft.