ANBI

Onze stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen is het verplicht de volgende gegevens te vermelden op onze site.

De naam:

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere (SOV).

Het RSIN of het fiscaal nummer:

8018.75.961

De contactgegevens:

Wilma Franke
Van Bourgondiëlaan 13
4351 NT  Veere
telefoon 0118- 50 14 14

Bankrekeningnummer: NL96 RABO 0365 2140 94

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden:

Adri Franke – voorzitter
Wilma Franke – secretaris
Tessa Dekker – penningmeester

Het beleidsplan/de doelstelling/het beloningsbeleid:

De doelstelling van de SOV is: het bevorderen van de maatschappelijke herstructurering die nodig is om tot een rechtvaardiger wereldsamenleving te komen.

Deze doelstelling  willen wij verwezenlijken op verschillende manieren:
A. In onze eigen omgeving willen we informatie geven over de SOV en de projecten die wij steunen.
B. Als er projecten of organisaties een beroep op ons doen en zij vallen binnen de doelstelling van de SOV kunnen wij besluiten deze te ondersteunen.
C. Het genereren van gelden om de projecten te steunen.

We willen een Stichting zijn die voldoet aan de ANBI voorwaarden.

De Stichting wil conform de statuten werken. Hiertoe worden de statuten bestudeerd en waar nodig aangepast.
De Stichting wil een informatieve website onderhouden waarop informatie over de Stichting, de activiteiten van de Stichting en de projecten staan.
De Stichting wil beschikken over een informatieve folder.
De Stichting wil intern de doelstelling inhoud geven op de vergaderingen.
De Stichting wil steeds blijven zoeken naar “podia” om de doelstelling te communiceren met de directe omgeving.

De banden met de projecten worden onderhouden waardoor informatie en aanvragen om hulp bij de raad van advies en het bestuur komen.

Gelden worden gegenereerd door donaties en collectes.
Een groep mensen maakt dingen die ter verkoop worden aangeboden op markten en bij evenementen.
De Protestantse Gemeente in Veere stelt ruimtes ter beschikking voor bijeenkomsten en de Adventsmarkt.

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie zonder betaalde krachten.

Verantwoording legt de Stichting af in het Jaarverslag (van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording).