Cover page NGO Book in BengaliEen andere besteding!

In 2014 heeft de SOV een bedrag geschonken aan de Stichting BARM. Dat is een afkorting voor Bangladesh Archives & Records Management. Zo’n 20 jaar geleden heb ik het initiatief genomen voor de oprichting van een steungroep voor een collega-archivaris en vriend. Hij besteedde elk jaar zijn hele vakantie aan een verblijf in Bangladesh waar hij in z’n eentje een bijdrage leverde aan de scholing van mensen in het archiefwezen. Hij betaalde de reis en het verblijf helemaal zelf, terwijl zijn salaris als archivaris van een kleine gemeente niet erg hoog was. Ik was toen voorzitter van de vereniging van Zuid-Hollandse archivarissen en kreeg de collega’s zover dat ze hun eigen collega in dit werk zowel financiëel als ook mentaal wilden steunen. Dat gebeurt nog steeds. De steungroep is inmiddels een stichting geworden. Ikzelf ben tot vorig jaar bestuurslid gebleven. De inzet heeft gewerkt. Zo hebben ca. 1500 personen een opleiding gekregen en is er ter plekke ook een stichting gevormd die allerlei initiatieven neemt. In de subsidieaanvraag stond de volgende belangwekkende passage:

“Pas als je administratie (bijv. bevolkingsregister) op orde is kun je verkiezingen organiseren, belastingen heffen enzovoort en maak je de kans op corruptie kleiner. De neerslag van een administratie verliest op een gegeven moment haar actuele belang en wordt dan – mits opgeslagen in de depots van een archiefinstelling – voer voor onderzoekers/historici.”

Zelf wil ik hieraan toevoegen dat jouw rechten in archieven verankerd liggen. Wat zouden we moeten beginnen zonder een kadaster?

Poster on IAD-2014 in BengaliMijn vriend schrijft zelf hierover het volgende.

“Sedert 1995 werken we in Bangladesh met plaatselijke geestverwanten en
collega’s aan ontwikkeling van Archief en Informatiebeheer ten dienste van
Democratie, Rechtsstaat en Goed Bestuur. Archiefbeheer gericht op heden en verleden. Bij de overheid, ook bij het Nationale Archief van Bangladesh, maar ook bij belangrijke ontmoetingspunten van maatschappelijk leven als
scholen en ziekenhuizen, historisch gerichte verenigingen en een Particulier Archief als Heritage Archives Bangladesh History. Maar ook
vakbonden en plaatselijke Press Clubs. Dat zijn ontmoetingsplekken van
journalisten, leraren, dokters, studenten die dikwijls als INFORMELE
locale parlementen, de plaatselijke opinievormers omvatten. En meer dan
politieke partijen, laten zien wat er plaatselijk leeft, ook wat betreft
politieke wensen en verwachtingen.
Onze collega’s in Bangladesh, Lutful Haque vooral als voorzitter van de
Friends of Archives Bangladesh (= FAB), zorgden vanaf einde 2013 voor een
vertaling uit het Engels en uitgifte van een handleiding voor archiefbeheer in het
Bengaals. Die 1000 boekjes vinden gretig aftrek bij gemeentebesturen,
scholen en ziekenhuizen en plaatselijke Press Clubs, die archiefbeheer en
gebruik willen promoten voor Goed Bestuur, Controleerbaarheid en Politiek
debat vanuit goede geïnformeerdheid van de burgers. Archiefinformatie van
heden en verleden dus als gereedschap voor Goed Bestuur.”
Het is deze handleiding die door de SOV is mede gefinancierd.

Theo Schelhaas, lid van de raad van advies van de SOV.