FUNANB is de naam van een stichting opgericht door destijds (en nog tot voor kort) in Sobradinho wonende zusters van een katholieke orde (Filhas de Jesus). De laatste drie letters van FUNANB verwjzen naar de oprichtster van de orde: Antonita Badrês. De stichting omvat een crêche (Gente Valente) en een tehuis voor oudere meisjes (Casa Antonita).

Gente Valente dient dagelijks als opvang voor circa 150 kinderen: van baby’s van drie maanden tot jongens en meisjes van 10 à 14 jaar die o.a. worden begeleid bij het maken van huiswerk. Deze opvang is onmisbaar in een omgeving waar talloze moeders moeten werken om het gezin van enig inkomen te voorzien.

Casa Antonita huisvest gemiddeld zo’n 15 meisjes (uit sociaal zwakke gezinnen) in de ‘gevaarlijke leeftijd’ van 13 tot 18 jaar overdag (wanneer ze niet naar school of naar hun werk zijn). De meisjes leren er vaardigheden als naaien, handwerken, manicure en ze ontvangen er een maaltijd.

De SOV steunt al vele jaren de crêche Gente Valente bij het realiseren van deelprojecten. De enige financiële overheidssteun die de FUNANB nu (tijdelijk) krijgt is bestemd voor de dagelijkse maaltijd die alle kinderen ontvangen. Deze ondersteuning vervalt wanneer de crêche bij de eerstvolgende inspectie (naar verwacht wordt in 2012) niet voldoet aan een groot aantal eisen die bij de vorige inspectie zijn vastgelegd. De SOV steunt de crêche Gente Valente bij het realiseren van deelprojecten gericht op het voldoen aan deze eisen.

Geld om de vrijwilligsters die de kinderen begeleiden een minimale vergoeding (veel minder dan het wettelijk minimumloon) te kunnen betalen komt uit particuliere bijdragen.