Inkomsten

Om de projecten te kunnen ondersteunen brengen wij geld bij elkaar door:

  • Verkoop van zelfgemaakte producten aan huis, op zomermarkten en op de Adventsmarkt.
  • Medewerking te verlenen aan speciale evenementen in de regio.
 

Daarnaast hebben we opbrengsten uit:

  • Bijdragen van onze donateurs.
  • Giften.
  • Opbrengsten van collectes en acties in kerken, verenigingen, etc.

De opbrengsten gaan voor 100% naar onze goede doelen.

Wilt u donateur worden? Vul dan het formulier in en stuur het op.

Wilt u ons een gift schenken of een erfenis nalaten? Graag! Ons rekeningnummer is:

NL96 RABO 0365 2140 94 t.n.v. Penningmeester SOV Veere.

ANBI

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. De Belastingdienst heeft onze stichting als ANBI erkend. Dat betekent dat wij geen schenkbelasting hoeven te betalen over uw gift of erfbelasting. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) giftenaftrek krijgen voor giften aan onze stichting. Zie ook www.anbi.nl.