PACS

De tuin waar groenten en vruchten worden geteeld.

De vereniging PACS probeert een prachtig buurtcentrum overeind te houden dat door World Vision is opgezet. Het centrum is bedoeld om in één van de armste wijken van Sobradinho de kinderen buiten schooltijd op een positieve manier te begeleiden. Het omvat o.a. ruimten voor huiswerkbegeleiding, een computerlokaal, een sportveld en een tuin waar groente en vruchten worden geteeld. De ingeschreven kinderen krijgen elke dag één maaltijd. Voor de begeleiding stelt het gemeentebestuur een aantal gemeentelijke werkers beschikbaar en vrijwilligers uit de wijk vervullen vele taken.

Na vijf jaar heeft World Vision het project overgedragen aan de ‘gebruikers’ in de veronderstelling dat het gemeentebestuur zou zorgen voor voldoende ondersteuning. Die blijkt evenwel onvoldoende te werken. Voorzieningen verpauperen, de maaltijdverstrekkingen moeten soms worden gestaakt en het aantal kinderen dat kan worden ingeschreven is drastisch verminderd. Sinds 2009 helpt de SOV de maaltijdverstrekking overeind te houden