Radioproject en internetcentrum

De leden van ACCS met op de voorgrond de voorzitster, opgetogen bijeen na ontvangst van de te installeren apparatuur in de als computercentrum in te richten ruimte

ACCS is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld informatie die van belang is voor de inwoners van Sobradinho en wijde omstreken voor die mensen toegankelijk te maken. Het eerste project dat de vereniging tot stand bracht was een radiozender. Daarmee zouden vooral de in de caätinga verstrooide burgers van “groot-Sobradinho” kunnen worden bereikt met bijvoorbeeld mededelingen over te verwachten waterstanden in de rivier, over in de stad georganiseerde bijeenkomsten enzovoort. Uiterst nuttige informatie, die evenwel door de aanwezige, volledig commerciële, media nooit wordt doorgegeven. Met inspanning van velen (ook de SOV droeg een steentje bij) werd dit doel in 2008 bereikt. Dat wil zeggen ……. er werd een antennemast opgesteld, een studio ingericht en van zendapparatuur voorzien en een zendvergunning veroverd. Echter toen toestemming werd gevraagd voor de eerste proefuitzending werd de vergunning ingetrokken! Met steun van o.a. de SOV is beroep aangetekend en tot op het hoogste niveau in de Braziliaanse rechtspraak geprocedeerd. Tot ieders verbazing werd begin 2011 de vereniging in het gelijk gesteld en was de vergunning (weer) geldig. Maar het zal nog wel even duren eer alles weer bedrijfsklaar is!

De vereniging ACCS heeft intussen niet stilgezeten. In 2008 is in het kader van een project van de centrale Braziliaanse overheid een computercentrum annex internetruimte in bedrijf genomen waar kinderen en ouderen de kans krijgen te leren omgaan met computers en toegang hebben tot het internet. De overheid schonk de computers, de vereniging levert toezichthouders en een instructeur en de toegang is voor personen beneden een (lage) inkomensgrens gratis. De SOV steunde zowel het radio- als het computerproject